Share on whatsapp
Share on google
Share on email
סדרת מכשירי השמיעה OPN

מכשיר השמיעה OPN  מאפשר שמיעה היקפית ופתוחה שלא ניתן לקבל ממכשירי שמיעה אחרים שמערכת העיבוד שלכם מבוססת שמיעה כיוונית וע"י כך מכשיר השמיעה סורק את הסביבה ב 360 מעלות יותר ממאה פעמיים בשנייה וכך מתאפשרת שמיעה היקפית.

יתרונות המכשיר:

  •  מבחין בין דיבור לרעש רקע.
  • מאפשר לזהות מהיכן מגיעים הקולות השונים ומווסת את עוצמתם תוך שימור האיזון והנוחות בין הסיגנל הרצוי לקולות הסובבים.

התוצאה היא שמיעה נקיה וטבעית.

Contact Us:

Street Name, FL 54785

Visit our Location

(01) 54 214 951 47

Call us Anytime

Mon - Fri 08:00-19:00

Sat and Sun - CLOSED

Follow Us:

Stay in Touch: