Share on whatsapp
Share on google
Share on email
מכשיר שמיעה JUNA 7/9

טכנולוגית Channel Free הינה פטנט ייחודי של חברת ברנפון אשר הצליחה לחקות באופן הקרוב ביותר את תפקוד האוזן הטבעית.

טכנולוגיית Channel Free

 • Audio Efficiency TM – מספקת איזון אופטימלי בין הבנת הדיבור לנוחות השמיעתית
 • ChannelFree הייחודי לחברת ברנפון
 • ™Speech Cue Priority בחירה בין השענות על מעטפת סיגנל הדיבור לבין המאפיינים הפונמיים, בהתאם לחומרת ירידת השמיעה של המשתמש.
 • Frequency Composition – הסטת תדרים גבוהים.
 • ™True Directionality – כיווניות המחקה את ההיענות הטבעית של אפרכסת האוזן**
 • שליטה חכמה בעוצמה, המאפשרת הגברת תדרי הדיבור מבלי להגביר את תדרי הרעש
  או במצבים של רעש רקע, הנמכת תדרי הרעש מבלי להנמיך כמעט את תדרי הדיבור
 • מערכת מתוחכמת לביטול הפידבק בטרם הוא נשמע ע”י המשתמש והסביבה
 • סינון רעשים אדפטיבי מתקדם, המטפל בכל עוצמות הרעש
 • ™Soft Noise Management הפחתת רחשי סביבה.
 • ** הנמכת רעשים פתאומיים (כגון: פתיחת דלת, הלמות פטיש הפחתת הדהוד.
 • תקשורת אלחוטית בין המכשירים, המדמה שמיעה בינאורלית
 • מעבד דיגיטלי בעל טווח הענות עד תדר 10
 • התאמה אוטומטית של המכשיר לסביבת השמיעה בה נמצא המשתמש
 • תקשורת אלחוטית בין שני המכשירים, המאפשרת שליטה על שני המכשירים דרך מכשיר אחד
 • מעבר אוטומטי לשיחה בטלפון
 • אפשרות לעד 4 תכניות שמיעה, המאפשרות התאמת המכשירים לסביבות האזנה ספציפיות (כגון: שיחה במסעדה/בחברה, שיחה בטלפון, שיחה ברכב ועוד
 • ** הגבלת עוצמת המכשיר עד לסף הפידבק (™Smart VC)
 • תכנית מיוחדת להאזנה למוזיקה (™Live Music) והאזנה בקולנוע/ בתיאטרון (™Cinema)
 • חיבור אלחוטי לאביזרי שמע חיצוניים (טלפון נייד/ נייח, טלוויזיה, מחשב וכו’) באמצעות טכנולוגיית Bluetooth
 • אפשרות לשליטה על המכשירים באמצעות שלט רחוק
 • זיכרון פנימי (data logging) ויכולת למידה של העדפות המשתמש – data learning
 • יצירת פרופיל שמיעתי אישי למשתמש באמצעות טכנולוגיית ה- ™Life Style – כיסוי המגן מפני מים ואבק במכשירים מאחורי האוזן
 • דגמים תוך- אוזניים חזקים, המכסים ירידות שמיעה חמורות- עמוקות

** Juna 9 –בלבד.

 

 

Contact Us:

Street Name, FL 54785

Visit our Location

(01) 54 214 951 47

Call us Anytime

Mon - Fri 08:00-19:00

Sat and Sun - CLOSED

Follow Us:

Stay in Touch: