Share on whatsapp
Share on google
Share on email

מכשיר שמיעה דגם NEVARA 1 מספק איזון אופטימאלי בין הבנת הדיבור לנוחות השמיעתית וזאת אודות לטכנולוגיית ™Audio Efficiency

מידע אודות המכשיר

הבנת דיבור:

 • מעבד ה– ™ ChannelFree הייחודי לחברת ברנפון.
 • טכנולוגיית   ™Speech Cue Priorityמאפשרת בחירה בין השענות על מעטפת סיגנל הדיבור לבין המאפיינים הפונמיים, בהתאם לחומרת הירידה בשמיעה של המשתמש

אפשריות המכשיר

 • ביטול הפידבק בטרם הוא נשמע ע”י המשתמש והסביבה.
 • סינון רעשים אדפטיבי מתקדם, המטפל בעוצמות הרעש.
 •  טכנולוגיית –  Soft Noise Management™  הפחתת רחשי סביבה.
 • מעבד דיגיטלי – בעל טווח הענות עד תדר 8 kHz.
 • אפשרות להתאמה אוטומטית של מכשיר השמיעה לסביבה בה נמצא המשתמש.
 • תקשורת אלחוטית בין המכשירים,
 • מעבר אוטומטי לשיחה בטלפון.
 • 4 תכניות שמיעה – מאפשרות התאמת המכשירים לסביבות האזנה ספציפיות (כגון: שיחה במסעדה/בחברה, שיחה בטלפון ועוד.(..
 • אפשרות לשליטה על המכשירים באמצעות שלט רחוק.**
 • אפשרות חיבור למערכת FM ו.DAI –
 • זיכרון פנימי (data logging)  של העדפות המשתמש .
 • כיסוי המגן מפני מים ואבק במכשירים מאחורי האוזן.

Contact Us:

Street Name, FL 54785

Visit our Location

(01) 54 214 951 47

Call us Anytime

Mon - Fri 08:00-19:00

Sat and Sun - CLOSED

Follow Us:

Stay in Touch: