Share on whatsapp
Share on google
Share on email

משפחת מכשירי Saphira  מכילה מגוון מכשירים רחב בתצורות שונות עם מפרט טכני מתקדם המאפשר איזון אופטימלי בין הבנת הדיבור לנוחות השמיעתית בעזרת טכנולוגיית ™Audio Efficiency.

מאפייני המכשיר:

טכנולוגיית ה– ™Audio Efficiency  המספקת איזון אופטימאלי בין הבנת הדיבור לנוחות השמיעתית.

הבנת דיבור:

 • מעבד ה– ™ ChannelFreeהייחודי לחברת ברנפון.
 • ™Speech Cue Priority בחירה בין השענות על מעטפת סיגנל הדיבור לבין המאפיינים הפונמיים, בהתאם לחומרת ירידת השמיעה של המשתמש.
 • ™Frequency Composition – הסטת תדרים גבוהים.

נוחות שמיעתית:

 • מערכת מתוחכמת לביטול הפידבק בטרם הוא נשמע ע”י המשתמש והסביבה.
 • סינון רעשים אדפטיבי מתקדם, המטפל בכל עוצמות הרעש.
 • ™Soft Noise Management –  הפחתת רחשי סביבה.
 • הנמכת רעשים פתאומיים (כגון: פתיחת דלת, הלמות פטיש וכד’).**
 • מעבד דיגיטלי בעל טווח הענות עד תדר 8 kHz .
 • התאמה אוטומטית של המכשיר לסביבת השמיעה בה נמצא המשתמש.
 • תקשורת אלחוטית בין המכשירים, המאפשרת שליטה על שני המכשירים דרך מכשיר אחד.
 • מעבר אוטומטי לשיחה בטלפון.
 • אפשרות ל- עד 4 תכניות שמיעה, המאפשרות התאמת המכשירים לסביבות האזנה ספציפיות (כגון: שיחה במסעדה/בחברה, שיחה בטלפון, שיחה ברכב ועוד..).
 • תכנית מיוחדת להאזנה למוזיקה (™Live Music) והאזנה בקולנוע/תאטרון (™Cinema).**
 • חיבור אלחוטי לאביזרי שמע חיצוניים (טלפון נייד/ נייח, טלוויזיה, מחשב וכו’) באמצעות טכנולוגיית ה.Bluetooth –אפשרות לשליטה על המכשירים באמצעות שלט רחוק.
 • זיכרון פנימי (data logging) ויכולת למידה של העדפות המשתמש (data learning**) .
 • יצירת פרופיל שמיעתי אישי למשתמש באמצעות טכנולוגיית ה–  ™Life Style.
 • ציפוי המגן מפני מים ואבק במכשירים מאחורי האוזן.
 • דגמים תוך-אוזניים חזקים, המכסים ירידות שמיעה חמורות- עמוקות.
 • קיים ב Saphira 5  – בלבד.

Contact Us:

Street Name, FL 54785

Visit our Location

(01) 54 214 951 47

Call us Anytime

Mon - Fri 08:00-19:00

Sat and Sun - CLOSED

Follow Us:

Stay in Touch: